Sejm przyjął ustawę o rejestracji jachtów.

Sejm przyjął w czwartek ustawę o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Przewiduje ona znaczne uproszczenie przepisów i zharmonizowanie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych.
Za przyjęciem głosowało 423 posłów, przeciw był 1 poseł, 1 poseł wstrzymał się od głosu.
Ustawa przewiduje znaczne uproszczenia przepisów, odbiurokratyzowanie procedur i zharmonizowanie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych – podkreśla ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Obecnie rejestry jednostek są prowadzone przez kilka podmiotów, w tym Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, a także starostów, izby morskie i urzędy morskie, a same przepisy są skomplikowane – podali autorzy przepisów. Według nich regulacje dot. obowiązku rejestracji, procedur, wymaganych dokumentów i opłat są w każdym przypadku różne.
Przepisy mówią, że wnioski o rejestrację jednostki i informację w razie aktualizacji danych będzie można składać za pośrednictwem e-Puap (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Sama rejestracja jednostki pływającej będzie odbywać się w starostwach; taki wniosek będzie można złożyć u dowolnie wybranego starosty.
Z kolei sam dowód rejestracyjny jednostki będzie miał formę plastikowej karty i będzie zawierał dane dot. jachtu, jej właściciela oraz podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa. Chodzi o maksymalną liczbę osób, które mogą się znajdować na jednostce oraz maksymalną siłę wiatru i wysokość fali, przy których można żeglować. Dowód rejestracyjny będzie dowodem własności jachtu.
Zmiany obejmą także samą eksploatację jachtów, która będzie możliwa na wodach śródlądowych i morskich.
Możliwy ma być także dostęp do informacji poprawiający skuteczność akcji ratowniczych, a także służący zapobieganiu kradzieży i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek czy silników. Elektroniczna baza danych będzie stale dostępna dla służb ratowniczych i będzie łączyć informacje im potrzebne do efektywniejszego działania – podkreśla resort.
Elektroniczny rejestr będzie publicznie dostępny; każda osoba posiadająca m.in. numer rejestracyjny będzie mogła przez przeglądarkę internetową zweryfikować podstawowe informacje zawarte w bazie danych na temat jednostki.
autor: Kacper Reszczyński, Mariusz Polit
link: https://www.portalmorski.pl/prawo-polityka/39013-sejm-przyjal-ustawe-o-rejestracji-jachtow