Zasady przewożenia jachtów samochodem.

Na stronie czasopisma „Żagle” ukazał się bardzo ciekawy artykuł autorstwa Jerzego Jodełki, który szczegółowo wyjaśnia zasady przewożenia jachtów samochodami osobowymi. Warto się z nim zaznajomić, by uniknąć ewentualnych, przykrych konsekwencji braku takiej wiedzy.
Cezar
——————————————————————————————————————-
Zasady przewożenia jachtu samochodem.

13 Zasady przewożenia jachtów samochodem.

System viaAUTO zaczął działać na dwóch autostradach w Polsce. Zagle.com.pl z tej okazji przypominają zasady przewożenia jachtu na przyczepie.

WAŻNE: Od 15 lipca, na placach poboru opłat Żdżary, Stryków, Karwiany i Żernica, na zarządzanych przez GDDKiA odcinkach autostrad A2 i A4, wydzielone zostaną bramki dedykowane dla samochodów osobowych wyposażonych w viaAUTO.

Spora grupa naszych żeglarzy transportuje jachty nie tylko w Polsce, ale i poza jej granice. Ponieważ robi to na ogół raz lub dwa razy w roku, nie zawsze ma czas na śledzenie wszystkich przepisów dotyczących holowania łodzi. A te się stale zmieniają! Dlatego przedstawiamy krótko najnowszy stan w tej materii, mając nadzieję, że nasze informacje okażą się pomocne.

Na początek – uściślenie pojęć, z którymi mamy do czynienia. Potocznie, a nawet w prasowych materiałach informacyjnych używane są zamiennie określenia: masa, ciężar i waga. Właściwe jest stosowanie, tak jak w przepisach, pojęcia „masa” związanego z masą właściwą materiału według ustalonego wzorca. „Ciężar” uzależniony jest od przyciągania ziemskiego, a więc zmienny. „Waga” to przyrząd do mierzenia masy lub ciężaru. W uproszczeniu: masę mierzymy na wadze szalkowej przez porównanie masy przedmiotu z masą odważników, a ciężar mierzymy na wadze wykorzystującej przyciąganie ziemskie, np. sprężynowej.

dmc – skrót od „dopuszczalna masa całkowita”, określona przez producenta lub upoważniony organ i wpisana w dowodzie rejestracyjnym w rubryce F.2.
masa rzeczywista to taka, jaka jest w danym momencie – uwzględniająca aktualny ładunek, jaki wiezie pojazd.
Ważne dla nas są wpisy w rubrykach dowodu rejestracyjnego obowiązujące dla danego pojazdu:
O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem,
O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca.

Zatem, jeśli np. w rubryce O.2 jest wpis 600 kg, to nawet niezaładowanej przyczepy lekkiej z wpisem wyższym, np. 750 kg, nie możemy ciągnąć!
Ograniczenie wprowadził producent samochodu ze względu na rodzaj hamulców, wytrzymałość konstrukcji itd. W tym przypadku, jeśli nasza łódź z przyczepą przekracza masę 600 kg, musimy posłużyć się przyczepą z hamulcem, dostosowując się do wpisu w rubryce O.1.

Uprawnienia kierującego…

…określa ustawa z dn. 05.11. 2011:
Przyczepę lekką (dmc do 750 kg ) mogą ciągnąć posiadacze praw jazdy kat. B, C i D. Dla kat. B może to być w skrajnym przypadku 4250 kg zestawu: dmc samochodu 3500 kg plus 750 kg przyczepy.

Jeśli mając prawo jazdy kat. B, chcemy ciągnąć przyczepę inną niż lekka, tj. o masie ponad 750 kg, to po zdaniu egzaminu i uzyskaniu wpisu do prawa jazdy możemy prowadzić zestaw samochód – przyczepa o łącznej masie do 4250 kg, pod warunkiem że dmc przyczepy nie przekracza dmc samochodu, a dodatkowo masa rzeczywista samochodu jest nie niższa od masy przyczepy.
Uzyskanie prawa jazdy kat. E zwiększa uprawnienia kierowcy do ciągnięcia przyczepy o dmc do 3500 kg z zachowaniem warunków jak opisane wyżej, tzn. nieprzekroczenia odpowiednio dmc i masy rzeczywistej pojazdu ciągnącego.

Posiadacze praw jazdy kat. C1 plus E, C plus E, D1 plus E, D plus E też wiedzą, co mogą.

Warunki techniczne dla zestawu samochód – przyczepa:
maksymalna długość zestawu18,75 m;
maksymalna wysokość4 m;
maksymalna szerokość2,55 m, ale
jeśli pojazd ma szerokość 2,55 m, to ładunek może mieć do 3 m, pod warunkiem nieprzekroczenia 23 cm na jedną stronę.
Dopuszczalne wystawanie ładunku:
do przodu0,5 m,
do tyłu2 m.
Oznakowanie wystającego ładunku:
z przodu – pomarańczowa chorągiewka lub po dwa pasy białe i czerwone, a przy niedostatecznej widoczności białe światło;
z boku – pomarańczowa chorągiewka
50 x 50 cm, a przy niedostatecznej widoczności białe światła odblaskowe do przodu i czerwone światła odblaskowe do tyłu;
z tyłu – białe i czerwone pasy o łącznej powierzchni min. 1000 cm2 bezpośrednio na ładunku lub na bryle albo na tarczy, a przy niedostatecznej widoczności dodatkowo światło czerwone i czerwone światło odblaskowe.
Jeśli samochód jest osobowy, to wystarczy czerwona chorągiewka.
Umocowanie ładunku

Za przewożony ładunek i jego umocowanie odpowiada kierowca. Nie wystarczy, że łódź „dobrze leży” na przyczepie. Musi być przymocowana pasami lub linami o odpowiedniej wytrzymałości.

Nie podpierajmy łodzi tylko na dziobie i na rufie. Unikniemy gięcia ramy przyczepy. Należy także zwrócić uwagę na praktycznie punktowe naciski na rolkach. Zastosowanie odpowiednich podpór pozwoli uniknąć odkształcenia dna łodzi.
Sprawdzajmy zgodność nacisku na hak z wymaganiami w instrukcji pojazdu. Za mały nacisk sprzyja myszkowaniu (wężykowaniu) przyczepy. Za duży może spowodować uszkodzenie podłużnic samonośnego nadwozia. Ponadto odciąża przód samochodu i utrudnia kierowanie.

Nie dociągamy dziobu łodzi przyciągarką na czas przewozu. Chwilowe przeciążenia na wybojach mogą spowodować jej uszkodzenie, a nawet zerwanie liny.

Nie przewozimy pasażerów w łodzi!

Opłaty.

Gdy masa pojazdu lub zestawu przekracza 3,5 t, na niektórych odcinkach dróg obowiązuje opłata, tzw. Viatoll. Kara za nieuiszczenie jej jest bardzo wysoka – 3000 zł za każdy odcinek między bramkami.

Ubezpieczenie

Niektóre firmy ubezpieczeniowe wyłączają z pakietu ubezpieczeniowego przewóz łodzi, wymagając dodatkowo ubezpieczenia towaru na czas przewozu, tzw. cargo. Można je wykupić tylko na przewóz. Niekiedy trzeba powiadamiać każdorazowo ubezpieczyciela o trasie przejazdu.
Autor: Jerzy Jodełka link